محصولی در سبد خرید موجود نمی‌باشد

قهوه!!

قهوه خوشمزه است
خوشمزگی اش به همان تلخ بودنش است
وقتی میخوریم
تلخی اش را تحویل نمیگیریم
اما می گوییم چسبید
زندگی هم روزهای تلخش بد نیست
مث قهوه می ماند
تلخ است اما
لذت بخش….
تلخی هایش را تحویل نگیر.
بخند و بگو عجب طعمی…!!